Photos and videos from all countries

Photos and videos for #spirithijrah

Regrann from spirit.hijrah - Dari Shuhaib Radhiyallahu'anhu, sesungguhnya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda. “Sungguh menakjubkan urusan orang mukmin. Sesungguhnya semua urusannya adalah baik. Apabila mendapat kelapangan, maka dia bersyukur dan itu kebaikan baginya. Dan, bila ditimpa kesempitan, maka dia bersabar, dan itu kebaikan baginya”. [HR Muslim]. . Engkau harus tahu bahwa Allah mengujimu menurut bobot iman yang engkau miliki. Apabila bobot imanmu berat, Allah akan memberikan cobaan yang lebih keras. Apabila ada kelemahan dalam agamamu, maka cobaan yang diberikan kepadamu juga lebih ringan. Perhatikalah riwayat ini. . “Dari Sa’id bin Abi Waqqash Radhiyallahu'anhu, dia berkata. ‘Aku pernah bertanya : Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling keras cobaannya?. Beliau menjawab. Para nabi, kemudian orang pilihan dan orang pilihan lagi. Maka seseorang akan diuji menurut agamanya. Apabila agamanya merupakan (agama) yang kuat, maka cobaannya juga berat. Dan, apabila di dalam agamanya ada kelemahan, maka dia akan diuji menurut agamanya. Tidaklah cobaan menyusahkan seorang hamba sehingga ia meninggalkannya berjalan di atas bumi dan tidak ada satu kesalahan pun pada dirinya”. [HR At Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad]. . #spirithijrah #semangathijrah #sabar #pemudahijrah #pemudahislam #pemudaistiqomah #yukngaji #bandungmengaji - #regrann

15 0 Nov 20, 2017

#Repost from spirit.hijrah with regram.app ... Dari Shuhaib Radhiyallahu'anhu, sesungguhnya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda. “Sungguh menakjubkan urusan orang mukmin. Sesungguhnya semua urusannya adalah baik. Apabila mendapat kelapangan, maka dia bersyukur dan itu kebaikan baginya. Dan, bila ditimpa kesempitan, maka dia bersabar, dan itu kebaikan baginya”. [HR Muslim]. . Engkau harus tahu bahwa Allah mengujimu menurut bobot iman yang engkau miliki. Apabila bobot imanmu berat, Allah akan memberikan cobaan yang lebih keras. Apabila ada kelemahan dalam agamamu, maka cobaan yang diberikan kepadamu juga lebih ringan. Perhatikalah riwayat ini. . “Dari Sa’id bin Abi Waqqash Radhiyallahu'anhu, dia berkata. ‘Aku pernah bertanya : Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling keras cobaannya?. Beliau menjawab. Para nabi, kemudian orang pilihan dan orang pilihan lagi. Maka seseorang akan diuji menurut agamanya. Apabila agamanya merupakan (agama) yang kuat, maka cobaannya juga berat. Dan, apabila di dalam agamanya ada kelemahan, maka dia akan diuji menurut agamanya. Tidaklah cobaan menyusahkan seorang hamba sehingga ia meninggalkannya berjalan di atas bumi dan tidak ada satu kesalahan pun pada dirinya”. [HR At Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad]. . #spirithijrah #semangathijrah #sabar #pemudahijrah #pemudahislam #pemudaistiqomah

29 0 Nov 20, 2017

Dari Shuhaib Radhiyallahu'anhu, sesungguhnya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda. “Sungguh menakjubkan urusan orang mukmin. Sesungguhnya semua urusannya adalah baik. Apabila mendapat kelapangan, maka dia bersyukur dan itu kebaikan baginya. Dan, bila ditimpa kesempitan, maka dia bersabar, dan itu kebaikan baginya”. [HR Muslim]. . Engkau harus tahu bahwa Allah mengujimu menurut bobot iman yang engkau miliki. Apabila bobot imanmu berat, Allah akan memberikan cobaan yang lebih keras. Apabila ada kelemahan dalam agamamu, maka cobaan yang diberikan kepadamu juga lebih ringan. Perhatikalah riwayat ini. . “Dari Sa’id bin Abi Waqqash Radhiyallahu'anhu, dia berkata. ‘Aku pernah bertanya : Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling keras cobaannya?. Beliau menjawab. Para nabi, kemudian orang pilihan dan orang pilihan lagi. Maka seseorang akan diuji menurut agamanya. Apabila agamanya merupakan (agama) yang kuat, maka cobaannya juga berat. Dan, apabila di dalam agamanya ada kelemahan, maka dia akan diuji menurut agamanya. Tidaklah cobaan menyusahkan seorang hamba sehingga ia meninggalkannya berjalan di atas bumi dan tidak ada satu kesalahan pun pada dirinya”. [HR At Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad]. . #spirithijrah #semangathijrah #sabar #pemudahijrah #pemudahislam #pemudaistiqomah #yukngaji #bandungmengaji

209 0 Nov 20, 2017

#Repost spirit.hijrah ( get_repost) ・・・ Rasul dan suri tauladan kita, Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam adalah orang yang paling banyak beristigfar dan bertaubat padahal beliau adalah orang yang telah diampuni dosa yang telah lalu dan akan datang. Walaupun dosa-dosa beliau telah diampuni, namun beliau shallalahu ‘alaihi wa sallam adalah orang yang paling banyak beristigfar di setiap waktu. . Para sahabat telah menghitung dalam setiap majelisnya, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam terlihat paling banyak beristigfar. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, "Demi Allah. Sungguh aku selalu beristighfar dan bertaubat kepada Allah dalam sehari lebih dari 70 kali.” (HR. Bukhari). .
Beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam juga bersabda, “Wahai sekalian manusia. Taubatlah (beristigfar) kepada Allah karena aku selalu bertaubat kepada-Nya dalam sehari sebanyak 100 kali.” (HR. Muslim). . Jika kita belum mampu berlomba dengan orang sholeh untuk meningkatkan kebaikan, sebaiknya berlombalah dengan para pendosa untuk menjadi lebih baik. . #pemudadakwah #spirithijrah #pemudahijrah #pemudaistiqomah #pemudangaji #bandungmengaji #bobotohtaqwa #yukngaji #tobat #semangathijrah #jadibaik #berhijrah #pemudamuslim #pemudaislam #islamrahmatanlilalamin #duniasementara #akhiratselamanya

9 1 Nov 18, 2017

Bukan kamu atau dia yang ku cari Tapi restu dan ridha nyalah yang ku nanti Bismillah 🌼 #keepsmile #keepistiqomah #spirithijrah

48 0 Nov 18, 2017

Dari Zaid bin Tsabit Radhiyallahu anhu , ia mendengar Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, "Barangsiapa tujuan hidupnya adalah dunia, maka Allâh akan mencerai-beraikan urusannya, menjadikan kefakiran di kedua pelupuk matanya, dan ia tidak mendapatkan dunia kecuali menurut ketentuan yang telah ditetapkan baginya. Barangsiapa yang niat (tujuan) hidupnya adalah negeri akhirat, Allâh akan mengumpulkan urusannya, menjadikan kekayaan di hatinya, dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina.” [HR. Imam Ahmad dalam Musnadnya (V/ 183); Ibnu Mâjah (no. 4105); Imam Ibnu Hibbân (no. 72–Mawâriduzh Zham’ân); al-Baihaqi (VII/288)]. - Allâh Subhanahu wa Ta’ala dan Rasul-Nya mencela sikap tamak kepada dunia. Bahkan, Allâh Azza wa Jalla sangat merendahkan kedudukan dunia dalam banyak ayat-ayat al Qur'an. Allâh Azza wa Jalla berfirman bahwa kehidupan dunia adalah kehidupan yang menipu, "Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan.” [QS. Ali ‘Imrân:185]. - Allâh Azza wa Jalla juga berfirman, "Ketahuilah, bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian hancur. Dan di akhirat (nanti) ada azab yang keras dan ampunan dari Allâh serta keridhaan-Nya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.” [QS. Al-Hadîd:20]. - #berhijrah #negeriakhirat #semangathijrah #islamrahmatanlilalamin #jannah #islam #iman #takwa #akhlak #akidah #berjuangdijalanallah #tawakkal #ikhlas #ukhuwahislamiyah #spirithijrah #spiritberjamaah #khilafah #ikhtiar #sabar #bersyukur #taubat #akhritselamanya #duniasementara #pemudahijrah #pemudaislam #pemudaistiqomah #bandungmengaji #yukngaji

162 0 Nov 18, 2017

Bisa jadi ada yang mendapatkan limpahan rezeki namun ia adalah orang yang gemar maksiat. Ia tempuh dengan jalan yang dimurkai Allah Azza wa Jalla misalnya dengan pesugihan, berjudi, korupsi, suap menyuap, transaksi riba, jual beli barang haram dan benar ia cepat kaya. Ketahuilah bahwa mendapatkan limpahan kekayaan seperti itu bukanlah suatu tanda kemuliaan, namun itu adalah istidraj. Istidraj artinya suatu jebakan berupa kelapangan rezeki padahal yang diberi dalam keadaan terus menerus bermaksiat pada Allah Ta'ala. - Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman, "Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, Kamipun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka; sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, Kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong, maka ketika itu mereka terdiam berputus asa.” (QS. Al An’am: 44) - Ketika mereka meninggalkan peringatan yang diberikan pada mereka, tidak mau mengindahkan peringatan tersebut, Allah buka pada mereka segala pintu nikmat sebagai bentuk istidraj pada mereka. Sampai mereka berbangga akan hal itu dengan sombongnya. Kemudian kami siksa mereka dengan tiba-tiba. Lantas mereka pun terdiam dari segala kebaikan. (Tafsir Jalalayn) - Syaikh As Sa’di menyatakan, “Ketika mereka melupakan peringatan Allah yang diberikan pada mereka, maka dibukakanlah berbagi pintu dunia dan kelezatannya, mereka pun lalai. Sampai mereka bergembira dengan apa yang diberikan pada mereka, akhirnya Allah menyiksa mereka dengan tiba-tiba. Mereka pun berputus asa dari berbagai kebaikan. Seperti itu lebih berat siksanya. Mereka terbuai, lalai, dan tenang dengan keadaan dunia mereka. Namun itu sebenarnya lebih berat hukumannya dan jadi musibah yang besar.” (Tafsir As Sa’di, hal. 260). - #berhijrah #berdakwah #bersyukur #amalsholeh #semangathijrah #spirithijrah #ukhuwahislamiyah #khilafah #iman #takwa #akidah #akhlak #ikhtiar #tawakkal #sabar #ikhlas #tauhid #akhritselamanya #duniasementara #islamrahmatanlilalamin #spirithijrah #stopmaksiat #berbuatbaik #jadibaik #istidraj #stopmaksiat #pemudahijrah #pemudaislam #pemudaistiqomah #bandungmengaji #yukngaji

250 0 Nov 18, 2017

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: "Orang-orang yang beriman, berhijrah dan berjihad dijalan Allah dengan harta dan diri mereka, adalah lebih tinggi derajatnya disisi Allah; dan itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan”. [QS.At Taubah : 20]. - SEMOGA KITA SEMUA DI ISTIQOMAH KAN DALAM IMAN DAN TAQWA 😇 🙏 - 🎬 hanan_attaki #semangathijrah #spirithijrah #berhijrah #hijrah #bertaubat #berdakwah #ukhuwahislamiyah #khilafah #iman #takwa #akidah #akhlak #ikhtiar #tawakkal #sabar #ikhlas #bersyukur #spiritberjamaah #islamrahmatanlilalamin #taubat #tauhid #pemudahijrah #pemudaistiqomah #pemudangaji #bandungmengaji #yukngaji

51 1 Nov 18, 2017

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: "Orang-orang yang beriman, berhijrah dan berjihad dijalan Allah dengan harta dan diri mereka, adalah lebih tinggi derajatnya disisi Allah; dan itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan”. [QS.At Taubah : 20]. - Secara bahasa hijrah berarti At-Tarku yang artinya meninggalkan, baik meninggalkan tempat maupun meninggalkan sesuatu yang tidak baik. Dalam syari’at Islam hijrah diartikan meninggalkan negeri kafir menuju negeri Islam karena takut fitnah. Fitnah disini maksudnya adalah bahaya yang dapat mengancam fisik dan keimanan seorang muslim, baik secara pribadi maupun secara kelompok. - Selain pengertian diatas, dalam terminology Islam, Hijrah juga mempunyai arti meninggalkan segala bentuk yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: "Orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang Allah”. [HR. Bukhari dan Muslim]. - Meninggalkan segala bentuk yang dilarang Allah Ta'ala kalau dijabarkan bisa berarti perpindahan seorang muslim dari kufur kepada iman, dari syirik kepada Tauhid, dari Nifaq kepada Istiqomah, dari maksiat kepada taat, dari haram kepada halal. Atau dengan singkat perpindahan total seorang muslim dari kehidupan yang serba jahili menuju kehidupan yang serba Islami. Hijrah dalam pengertian ini disebut Hijrah maknawiyah (hijrah mental) atau bisa juga disebut Hijrah Qalbiyah (hijrah hati). - 🎬 hanan_attaki #semangathijrah #spirithijrah #berhijrah #hijrah #bertaubat #berdakwah #ukhuwahislamiyah #khilafah #iman #takwa #akidah #akhlak #ikhtiar #tawakkal #sabar #ikhlas #bersyukur #spiritberjamaah #islamrahmatanlilalamin #taubat #tauhid #pemudahijrah #pemudaistiqomah #pemudangaji #bandungmengaji #yukngaji

363 3 Nov 18, 2017

Sesungguhnya hari Jum’at merupakan hari yang paling afdhal di sisi Allah Ta’ala [Ibnul Qayyim rahimahullah telah menghitung keistimewaan-keistimewaan hari Jum’at yang mencapai 32 keistimewaan, dalam kitab Zaadul Ma’aad (I/ 375:415)] yang di dalamnya terdapat satu waktu di mana Allah Ta’ala akan mengabulkan do’a. - Di dalam kitab ash-Shahiihain disebutkan: “Dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, ‘Sesungguhnya pada hari Jum’at itu terdapat satu waktu yang tidaklah seorang hamba muslim bertepatan dengannya sedang dia berdiri berdo’a memohon sesuatu kebaikan kepada Allah, melainkan Dia akan memberikan hal itu kepadanya.’ Dan beliau memberi isyarat dengan tangan beliau untuk menunjukkan sedikitnya waktu itu.” [HR al Bukhari no.935 dan Muslim no.852]. - Dari Jabir bin ‘Abdullah Radhiyallahu ‘anhu, dia berkata, “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: "Pada hari Jum’at terdapat dua belas jam (pada siang hari), di antara waktu itu ada waktu yang tidak ada seorang hamba muslim pun memohon sesuatu kepada Allah melainkan Dia akan mengabulkan permintaannya. Oleh karena itu, carilah ia di akhir waktu setelah ‘Ashar." [HR Abu Dawud no.1048, an-Nasa'i dalam kitab al Jumu'ah no.1389]. - Hadits ini secara jelas menyebutkan bahwa waktu itu adalah saat terakhir setelah Ashar dan sebelum Maghrib. - #spirithijrah #semangathijrah #jumatberkah #jumatbarokah #ukhuwahislamiyah #khilafah #iman #takwa #akhlak #akidah #ikhlas #ikhtiar #tawakkal #sabar #bersyukur #islamrahmatanlilalamin #spiritberjamaah #berhijrah #berdakwah #bertaubat

27 0 Nov 17, 2017

Nah ini, jgan merasa kita punya masalah paling besar didunia dan tidak bisa menyelesaikan'a.. Allah memberikan setiap masalah atau ujian itu karena allah tau kita mampu menyelesaikan'a dan hnyaa kita yg dpat menyelesaikan'a bukan orang lain.. Katakan pda masalah besar, aku punya allah yg lebih besaar.. 😉😉 Keep khusnuzon,, Allah dulu, Allah lagi, Allah terus.. 🤗 #pemudahijrah #beranihijrah #spirithijrah #hijrahituasyik #shift #pemudaistiqomah #mediadakwah #islamituindah

11 0 Nov 17, 2017

🔥Amalan Hangus Gara-Gara Status🔥 . Hendaknya kita mengikhlaskan niat ibadah hanya kepada Allah saja . وَمَا أُمِرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ . “Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus.” (QS. Al Bayyinah: 5) . Yang terbaik adalah kita berusaha menyembunyikan amal ibadah kita, hanya memberitahu kepada yang berkepentingan saja, misalnya keluarga dan teman-teman di tempat kerja. Bukan “obral” ke sana dan ke sini. Allah mencintai hamba-Nya yang menyembunyikan amalnya dan mencintai hamba yang hanya mengharap ridha Allah . Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda bersabda, إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ التَّقِىَّ الْغَنِىَّ الْخَفِىَّ “Sesungguhnya Allah mencintai hamba yang bertakwa, hamba yang hatinya selalu merasa cukup dan yang suka menyembunyikan amalannya.”[HR. Muslim no. 2965] . Permasalahan niat adalah permasalahan yang cukup berat, memang agak susah untuk benar-benar ikhlas. Bisa jadi niat awal ikhlas akan tetapi di tengah-tengah bisa jadi riya’ atau tiba-tiba ada pujian manusia yang datang padahal ia tidak harapkan, kemudian ia menjadi tidak ikhlas . Karenanya seorang ulama, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah berkata, . مَا عَالَجْتُ شَيْئًا أَشَدَّ عَلَيَّ مِنْ نِيَّتِي ، إِنَّهَا تَقَلَّبُ عَلَيَّ . “ Tidaklah aku berusaha untuk mengobati sesuatu yang lebih berat  daripada meluruskan niatku, karena niat itu senantiasa berbolak balik” Follow: rifqi_alghuroba #tauhid #islam #sunnah #dakwah #kajian #tausiyah #hadits #ahlussunnah #ikhwan #akhwat #spirithijrah #hijrah

13 0 Nov 17, 2017
IRFS.AZ © is created in 2017, our goal is to provide people with information from Instagram API, that includes photos, videos and other media information from Instagram.