Photos and videos from all countries

Photos and videos for #mtnirancell

😊⚽️💫 فوتبالیست‌ها! برای #کمپ_ایرانسل_لالیگا آماده‌این؟ ایرانسل با همکاری #لالیگا برای نوجوون‌های ۹ تا ۱۴ ساله یه فرصت درخشان فراهم کرده تا استعدادهاشون در یه مسیر تازه پرورش داده بشه. در این مدت، ویدئو‌های زیادی از حرکات فوتبالی و استعدادهای خاص بچه‌ها برامون ارسال شد. با پایان مهلت ارسال، اولین دوره انتخاب بازیکن برای حضور در #کمپ_ایرانسل_لالیگا با داوری #محسن_خلیلی و #علیرضامرزبان برگزار شد و بالاخره استعدادهای درخشان فوتبال انتخاب شدن. نوجوون‌های منتخب، آخر همین هفته با شرکت در کمپ سه روزه ایرانسل-لالیگا توسط مربیان لالیگا آموزش می‌بینن و در پایان دوره، مدرک رسمی از لالیگا برای شرکت‌کنندگان در این آکادمی صادر میشه. اسامی برنده‌ها رو می‌تونین در لینک زیر ببینین: i3l.ir/2BzxAqV irancell #ایرانسل #لالیگا #کمپ_ایرانسل_لالیگا #لنز #فوتبال #من_ایرانسلی_ام #Irancell #MTNIrancell #Laliga #Football

26 2 Feb 18, 2018

😊⚽️💫 فوتبالیست‌ها! برای #کمپ_ایرانسل_لالیگا آماده‌این؟ ایرانسل با همکاری #لالیگا برای نوجوون‌های ۹ تا ۱۴ ساله یه فرصت درخشان فراهم کرده تا استعدادهاشون در یه مسیر تازه پرورش داده بشه. در این مدت، ویدئو‌های زیادی از حرکات فوتبالی و استعدادهای خاص بچه‌ها برامون ارسال شد. با پایان مهلت ارسال، اولین دوره انتخاب بازیکن برای حضور در #کمپ_ایرانسل_لالیگا با داوری #محسن_خلیلی و #علیرضامرزبان برگزار شد و بالاخره استعدادهای درخشان فوتبال انتخاب شدن. نوجوون‌های منتخب، آخر همین هفته با شرکت در کمپ سه روزه ایرانسل-لالیگا توسط مربیان لالیگا آموزش می‌بینن و در پایان دوره، مدرک رسمی از لالیگا برای شرکت‌کنندگان در این آکادمی صادر میشه. اسامی برنده‌ها رو می‌تونین در لینک زیر ببینین: i3l.ir/2BzxAqV #ایرانسل #لالیگا #کمپ_ایرانسل_لالیگا #لنز #فوتبال #Irancell #MTNIrancell #Laliga #Football #من_ایرانسلی_ام

19 2 Feb 17, 2018

#من ایرانسلی ام irancell #Rensta #Repost: irancell via renstapp ··· “ 😊⚽️💫 فوتبالیست‌ها! برای #کمپ_ایرانسل_لالیگا آماده‌این؟ ایرانسل با همکاری #لالیگا برای نوجوون‌های ۹ تا ۱۴ ساله یه فرصت درخشان فراهم کرده تا استعدادهاشون در یه مسیر تازه پرورش داده بشه. در این مدت، ویدئو‌های زیادی از حرکات فوتبالی و استعدادهای خاص بچه‌ها برامون ارسال شد. با پایان مهلت ارسال، اولین دوره انتخاب بازیکن برای حضور در #کمپ_ایرانسل_لالیگا با داوری #محسن_خلیلی و #علیرضامرزبان برگزار شد و بالاخره استعدادهای درخشان فوتبال انتخاب شدن. نوجوون‌های منتخب، آخر همین هفته با شرکت در کمپ سه روزه ایرانسل-لالیگا توسط مربیان لالیگا آموزش می‌بینن و در پایان دوره، مدرک رسمی از لالیگا برای شرکت‌کنندگان در این آکادمی صادر میشه. اسامی برنده‌ها رو می‌تونین در لینک زیر ببینین: i3l.ir/2BzxAqV #ایرانسل #لالیگا #کمپ_ایرانسل_لالیگا #لنز #فوتبال #Irancell #MTNIrancell #Laliga #Football

17 3 Feb 17, 2018

فوتبالیست‌ها! برای #کمپ_ایرانسل_لالیگا آماده‌این؟ ایرانسل با همکاری #لالیگا برای نوجوون‌های ۹ تا ۱۴ ساله یه فرصت درخشان فراهم کرده تا استعدادهاشون در یه مسیر تازه پرورش داده بشه. در این مدت، ویدئو‌های زیادی از حرکات فوتبالی و استعدادهای خاص بچه‌ها برامون ارسال شد. با پایان مهلت ارسال، اولین دوره انتخاب بازیکن برای حضور در #کمپ_ایرانسل_لالیگا با داوری #محسن_خلیلی و #علیرضامرزبان برگزار شد و بالاخره استعدادهای درخشان فوتبال انتخاب شدن. نوجوون‌های منتخب، آخر همین هفته با شرکت در کمپ سه روزه ایرانسل-لالیگا توسط مربیان لالیگا آموزش می‌بینن و در پایان دوره، مدرک رسمی از لالیگا برای شرکت‌کنندگان در این آکادمی صادر میشه. اسامی برنده‌ها رو می‌تونین در لینک زیر ببینین: i3l.ir/2BzxAqV #ایرانسل #لالیگا #کمپ_ایرانسل_لالیگا #لنز #فوتبال #Irancell #MTNIrancell #Laliga #Football irancell #من_ایرانسلی_ام

23 2 Feb 17, 2018

“ 😊⚽️💫 فوتبالیست‌ها! برای #کمپ_ایرانسل_لالیگا آماده‌این؟ ایرانسل با همکاری #لالیگا برای نوجوون‌های ۹ تا ۱۴ ساله یه فرصت درخشان فراهم کرده تا استعدادهاشون در یه مسیر تازه پرورش داده بشه. در این مدت، ویدئو‌های زیادی از حرکات فوتبالی و استعدادهای خاص بچه‌ها برامون ارسال شد. با پایان مهلت ارسال، اولین دوره انتخاب بازیکن برای حضور در #کمپ_ایرانسل_لالیگا با داوری #محسن_خلیلی و #علیرضامرزبان برگزار شد و بالاخره استعدادهای درخشان فوتبال انتخاب شدن. نوجوون‌های منتخب، آخر همین هفته با شرکت در کمپ سه روزه ایرانسل-لالیگا توسط مربیان لالیگا آموزش می‌بینن و در پایان دوره، مدرک رسمی از لالیگا برای شرکت‌کنندگان در این آکادمی صادر میشه. اسامی برنده‌ها رو می‌تونین در لینک زیر ببینین: i3l.ir/2BzxAqV #ایرانسل #لالیگا #کمپ_ایرانسل_لالیگا #لنز #فوتبال #Irancell #MTNIrancell #Laliga #Footballirancell #من_ایرانسلی_ام

79 2 Feb 17, 2018

irancell ・・・ 😊⚽️💫 فوتبالیست‌ها! برای #کمپ_ایرانسل_لالیگا آماده‌این؟ ایرانسل با همکاری #لالیگا برای نوجوون‌های ۹ تا ۱۴ ساله یه فرصت درخشان فراهم کرده تا استعدادهاشون در یه مسیر تازه پرورش داده بشه. در این مدت، ویدئو‌های زیادی از حرکات فوتبالی و استعدادهای خاص بچه‌ها برامون ارسال شد. با پایان مهلت ارسال، اولین دوره انتخاب بازیکن برای حضور در #کمپ_ایرانسل_لالیگا با داوری #محسن_خلیلی و #علیرضامرزبان برگزار شد و بالاخره استعدادهای درخشان فوتبال انتخاب شدن. نوجوون‌های منتخب، آخر همین هفته با شرکت در کمپ سه روزه ایرانسل-لالیگا توسط مربیان لالیگا آموزش می‌بینن و در پایان دوره، مدرک رسمی از لالیگا برای شرکت‌کنندگان در این آکادمی صادر میشه. اسامی برنده‌ها رو می‌تونین در لینک زیر ببینین: i3l.ir/2BzxAqV #ایرانسل #لالیگا #کمپ_ایرانسل_لالیگا #لنز #فوتبال #Irancell #MTNIrancell #Laliga #Football #من_ایرانسلی_ام

17 4 Feb 17, 2018

#RepostSave irancell with repostsaveapp ・・・ 😊⚽️💫 فوتبالیست‌ها! برای #کمپ_ایرانسل_لالیگا آماده‌این؟ ایرانسل با همکاری #لالیگا برای نوجوون‌های ۹ تا ۱۴ ساله یه فرصت درخشان فراهم کرده تا استعدادهاشون در یه مسیر تازه پرورش داده بشه. در این مدت، ویدئو‌های زیادی از حرکات فوتبالی و استعدادهای خاص بچه‌ها برامون ارسال شد. با پایان مهلت ارسال، اولین دوره انتخاب بازیکن برای حضور در #کمپ_ایرانسل_لالیگا با داوری #محسن_خلیلی و #علیرضامرزبان برگزار شد و بالاخره استعدادهای درخشان فوتبال انتخاب شدن. نوجوون‌های منتخب، آخر همین هفته با شرکت در کمپ سه روزه ایرانسل-لالیگا توسط مربیان لالیگا آموزش می‌بینن و در پایان دوره، مدرک رسمی از لالیگا برای شرکت‌کنندگان در این آکادمی صادر میشه. اسامی برنده‌ها رو می‌تونین در لینک زیر ببینین: i3l.ir/2BzxAqV #ایرانسل #لالیگا #کمپ_ایرانسل_لالیگا #لنز #فوتبال irancell #من_ایرانسلی_ام #Irancell #MTNIrancell #Laliga #Football

15 2 Feb 17, 2018

😊⚽️💫 فوتبالیست‌ها! برای #کمپ_ایرانسل_لالیگا آماده‌این؟ ایرانسل با همکاری #لالیگا برای نوجوون‌های ۹ تا ۱۴ ساله یه فرصت درخشان فراهم کرده تا استعدادهاشون در یه مسیر تازه پرورش داده بشه. در این مدت، ویدئو‌های زیادی از حرکات فوتبالی و استعدادهای خاص بچه‌ها برامون ارسال شد. با پایان مهلت ارسال، اولین دوره انتخاب بازیکن برای حضور در #کمپ_ایرانسل_لالیگا با داوری #محسن_خلیلی و #علیرضامرزبان برگزار شد و بالاخره استعدادهای درخشان فوتبال انتخاب شدن. نوجوون‌های منتخب، آخر همین هفته با شرکت در کمپ سه روزه ایرانسل-لالیگا توسط مربیان لالیگا آموزش می‌بینن و در پایان دوره، مدرک رسمی از لالیگا برای شرکت‌کنندگان در این آکادمی صادر میشه. اسامی برنده‌ها رو می‌تونین در لینک زیر ببینین: i3l.ir/2BzxAqV #ایرانسل #لالیگا #کمپ_ایرانسل_لالیگا #لنز #فوتبال #Irancell #MTNIrancell #Laliga #Football

21 2 Feb 17, 2018

😊⚽️💫 فوتبالیست‌ها! برای #کمپ_ایرانسل_لالیگا آماده‌این؟ ایرانسل با همکاری #لالیگا برای نوجوون‌های ۹ تا ۱۴ ساله یه فرصت درخشان فراهم کرده تا استعدادهاشون در یه مسیر تازه پرورش داده بشه. در این مدت، ویدئو‌های زیادی از حرکات فوتبالی و استعدادهای خاص بچه‌ها برامون ارسال شد. با پایان مهلت ارسال، اولین دوره انتخاب بازیکن برای حضور در #کمپ_ایرانسل_لالیگا با داوری #محسن_خلیلی و #علیرضامرزبان برگزار شد و بالاخره استعدادهای درخشان فوتبال انتخاب شدن. نوجوون‌های منتخب، آخر همین هفته با شرکت در کمپ سه روزه ایرانسل-لالیگا توسط مربیان لالیگا آموزش می‌بینن و در پایان دوره، مدرک رسمی از لالیگا برای شرکت‌کنندگان در این آکادمی صادر میشه. اسامی برنده‌ها رو می‌تونین در لینک زیر ببینین: i3l.ir/2BzxAqV #ایرانسل #لالیگا #کمپ_ایرانسل_لالیگا #لنز #فوتبال #Irancell #MTNIrancell #Laliga #Football

1268 134 Feb 17, 2018

فوتبالیست‌ها، برای آکادمی ایرانسل-لالیگا آماده‌این؟😊⚽️💫 ایرانسل با همکاری لالیگا برای نوجوون‌های 9 تا 14 ساله یه فرصت درخشان فراهم کرد تا استعدادهاشون در یه مسیر تازه پرورش داده بشه. در این مدت، ویدئو‌های زیادی از حرکات فوتبالی و استعدادهای خاص بچه‌ها برامون ارسال شد. با پایان مهلت ارسال، اولین دوره انتخاب بازیکن برای حضور در آکادمی ایرانسل-لالیگا با داوری محسن خلیلی و علیرضا مرزبان برگزار شد و بالاخره استعدادهای درخشان فوتبال انتخاب شدن. منتخبین آخر همین هفته، با شرکت در کمپ 3 روزه ایرانسل-لالیگا توسط مربیان لالیگا آموزش می‌بینن و در پایان دوره، مدرک رسمی از لالیگا برای شرکت‌کنندگان در آکادمی صادر می‌شه. اسامی برنده‌ها رو در http://i3l.ir/2BzxAqV ببینین. #ایرانسل #لالیگا #کمپ_ایرانسل_لالیگا #لنز #MTNIrancell #Laliga #Irancell #محسن_خلیلی #علیرضا_مرزبان

14 2 Feb 17, 2018

irancell ・・・ 💛 #ارتباط با شما همیشگیه!💫 یه ارتباط دو طرفه که سریع و راحت باشه می‌تونه باعث #سرعت در کارهامون بشه تا زودتر به هدفمون برسیم. شما عزیزان می‌تونین در برنامه #ایرانسل_من درخواست‌ها و پیشنهادهاتون رو ارسال کنین تا همکاران ما در کمترین زمان به اون‌ها پاسخ بدن. #کنارتونیم 💛 irancell.ir/myirancell #ایرانسل #Irancell #MTNIrancell #من_ایرانسلی_ام

14 1 Feb 17, 2018

💛 #ارتباط با شما همیشگیه!💫 یه ارتباط دو طرفه که سریع و راحت باشه می‌تونه باعث #سرعت در کارهامون بشه تا زودتر به هدفمون برسیم. شما عزیزان می‌تونین در برنامه #ایرانسل_من درخواست‌ها و پیشنهادهاتون رو ارسال کنین تا همکاران ما در کمترین زمان به اون‌ها پاسخ بدن. #کنارتونیم 💛 irancell.ir/myirancell #ایرانسل #Irancell #MTNIrancell

4 1 Feb 17, 2018

💛 #ارتباط با شما همیشگیه!💫 یه ارتباط دو طرفه که سریع و راحت باشه می‌تونه باعث #سرعت در کارهامون بشه تا زودتر به هدفمون برسیم. شما عزیزان می‌تونین در برنامه #ایرانسل_من درخواست‌ها و پیشنهادهاتون رو ارسال کنین تا همکاران ما در کمترین زمان به اون‌ها پاسخ بدن. #کنارتونیم 💛 irancell.ir/myirancell #ایرانسل #Irancell #MTNIrancell irancell #من_ایرانسلی_ام

13 0 Feb 17, 2018

#ارتباط با شما همیشگیه!💫 یه ارتباط دو طرفه که سریع و راحت باشه می‌تونه باعث #سرعت در کارهامون بشه تا زودتر به هدفمون برسیم. شما عزیزان می‌تونین در برنامه #ایرانسل_من درخواست‌ها و پیشنهادهاتون رو ارسال کنین تا همکاران ما در کمترین زمان به اون‌ها پاسخ بدن. #کنارتونیم 💛 irancell.ir/myirancell #ایرانسل #Irancell #MTNIrancell #من_ایرانسلی_ام

22 0 Feb 17, 2018

هفته جدید فرصت خوبی برای یه شروع جدیده. سعی کنین هر روز استعداد تازه‌ای رو در خودتون کشف کنین و اونو پرورش بدین.😊 در دنیای امروز ارتباط موثر یه مهارت به حساب میاد و این مهارت کلید #موفقیت در زندگی و کارمونه. برای موفقیت، داشتن مهارت‌های ارتباطی از طریق گفت‌وگو یا ارتباط #اینترنتی در شبکه‌های اجتماعی اهمیت زیادی داره. #ایرانسل #Irancell #MTNIrancell #من_ایرانسلی_ام

17 0 Feb 17, 2018

#من ایرانسلی ام irancell #Rensta #Repost: irancell via renstapp ··· “ 💛 #ارتباط با شما همیشگیه!💫 یه ارتباط دو طرفه که سریع و راحت باشه می‌تونه باعث #سرعت در کارهامون بشه تا زودتر به هدفمون برسیم. شما عزیزان می‌تونین در برنامه #ایرانسل_من درخواست‌ها و پیشنهادهاتون رو ارسال کنین تا همکاران ما در کمترین زمان به اون‌ها پاسخ بدن. #کنارتونیم 💛 irancell.ir/myirancell #ایرانسل #Irancell #MTNIrancell

18 1 Feb 17, 2018

#RepostSave irancell with repostsaveapp ・・・ 💛 #ارتباط با شما همیشگیه!💫 یه ارتباط دو طرفه که سریع و راحت باشه می‌تونه باعث #سرعت در کارهامون بشه تا زودتر به هدفمون برسیم. شما عزیزان می‌تونین در برنامه #ایرانسل_من درخواست‌ها و پیشنهادهاتون رو ارسال کنین تا همکاران ما در کمترین زمان به اون‌ها پاسخ بدن. #کنارتونیم 💛 irancell.ir/myirancell #ایرانسل #Irancell #MTNIrancell #من_ایرانسلی_ام

16 3 Feb 17, 2018
IRFS.AZ © is created in 2017, our goal is to provide people with information from Instagram API, that includes photos, videos and other media information from Instagram.