Photos and videos from all countries

Photos and videos for #justspicesgew��rze

"Bar­dziej od pieniędzy, pot­rze­bujesz miłości. Miłość to siła na­byw­cza szczęścia." #snäpchatphoto #snapdog #girl #polishgirl #bestwekeend #photoday #jutrobedzielepiej #l4l

palinasliwa

Live streamed the new #Overwatch #Wintereonderland content today and made a quick overview video of #skins #emotes #voicelines #victoryposes etc! Check it out here! http://youtu.be/yhGvClC-RZE #blizzard #blizzardgames #blizzardentertainment #overwatchwinterwonderland #youtube

thyst_03

24 lutego 2017 r. to ważna data dla Małopolski, #KolejeMałopolskie i #Newag SA. #Impuls 45WE-018 to 100 skład wyprodukowany w nowosądeckiej fabryce. Na dworcu głównym w Krakowie z tej okazji odbyła się specjalna uroczystość ;) Brał w niej udział m.in Marszałek Jacek Krupa, prezes Kolei Małopolskich Ryszard Rębilas i prezes Newagu Zbigniew Konieczko.W ten symboliczny sposób został zakończony unijny projekt, w ramach którego województwo kupiło 13 nowoczesnych pojazdów.Małopolskie Impulsy zostały wyprodukowane w niespełna rok i kosztowały ponad 300 mln zł. Województwo kupiło w sumie 5 pociągów pięcioczłonowych oraz 8 czteroczłonowych. Pierwsze z nich zaczęły wozić pasażerów w grudniu ubiegłego roku (6 pojazdów: cztery składy 5-członowych Impul­sów 45WE oraz dwie sztuki 4-członowych EZT Impuls 31WE). Kolejne dotarły do Małopolski i wyjechały na linie Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej.Nowy tabor spełnia rygorystyczne normy europejskie TSI (PRM, TSI NOI, TSI LOK&PAS, TSI SRT i TSI CCS), dzięki czemu znacznie poprawił się komfort podróży małopolskich pasażerów, przede wszystkim osób niepełnosprawnych i o ograniczonej mobilności. Pasażerowie podróżują w cichych, kli­ma­ty­zo­wanych wnę­trzach, wyposażonych w ergo­no­miczne fotele, inter­net i gniazdka elek­tryczne. W pojazdach został zastosowany nowo­cze­sny sys­tem wizu­al­nej i dźwię­ko­wej infor­ma­cji pasa­żer­skiej, moni­to­ring oraz system zliczania pasażerów. Każdy czteroczłonowy Impuls pomieści 200 pasażerów na miejscach siedzących (w tym 16 uchylnych), a pięcioczłonowy - 250 pasażerów na miejscach siedzących (w tym 20 uchylnych).Impulsy to pojazdy eko­no­miczne i bez­pieczne — cechują się niskim zuży­ciem ener­gii elek­trycz­nej, gdyż pod­czas hamo­wa­nia pociąg oddaje ener­gię do sieci trak­cyj­nej. Pojazdy speł­niają również rygo­ry­styczne euro­pej­skie normy zde­rze­niowe i wytrzy­ma­ło­ściowe (zgodnie z EN 15227 C1 oraz PII wg EN 12663). Impulsy podróżują z pręd­kością eks­plo­ata­cyjną 160 km/h. #KMŁfot. LoveKraków

kmlspotted
IRFS.AZ © is created in 2017, our goal is to provide people with information from Instagram API, that includes photos, videos and other media information from Instagram.