Photos and videos from all countries

Photos and videos for #iranianpainters

همواره دیدن کارهای خودم از نگاه دیگری برایم جالب بوده است،در شماره ی جدید فصلنامه ی نقاشان امروز(زمستان 95)، نقدی بر طراحی های آبمرکبی من به قلم حافظ روحانی منتشر شده است، عنوان متن " تاس ریختن های یک صورت ساز" می باشد..... #contemporarypainters #iranianpainters #drawing #painting #inkdrawing #inkonpaper #iranianartists #painters #ghadermansoori

ghader_mansoori

در پایین کادر تصویر گلی کوچک روییده که هنر ساناز دخترمه و من با دیدن این گل در تصویر کارم مفهومی تازه ازش دریافت کردم که پر از امیده...واقعا گاهی گلی کوچک دلی رو از نا امیدی نجات میده ... #فهیمه_بای #FAHIMEBAY #painting_negargari_art #calligraphypainting #persiancalligraphy #islamicart #persiancalligraphypainting #iraniancalligraphytoday #khoshnevisi #islamicart #persianart #Mixedmedia #color #modernart #iranianpainters #Contemporary #IranianArtGallery #painting #contemporary #artists #contemporary_art_market #figurative #painter #painting #canvas #composition_Art_Collection #international_economy_Iranian #oilpainting #artgallery #iranianpainting #portrait #woman

fahimeh_bay

آن من دیوانۀ عاصیدر درونم های وهو می کردمشت بر دیوارها می کوفتروزنی را جستجو می کرد در درونم راه می پیمودهمچو روحی در شبستانیبر درونم سایه می افکندهمچو ابری بر بیابانی می شنیدم نیمه شب در خوابهای های گریه هایش رادر صدایم گوش می کردمدرد سیال صدایش را #فروغ_فرخزاد #فهیمه_بای #FAHIMEBAY #painting_negargari_art #calligraphypainting #persiancalligraphy #islamicart #persiancalligraphypainting #iraniancalligraphytoday #khoshnevisi #islamicart #persianart #Mixedmedia #color #modernart #iranianpainters #Contemporary #IranianArtGallery #painting #contemporary #artists #contemporary_art_market #figurative #painter #painting #canvas #composition_Art_Collection #international_economy_Iranian #oilpainting #artgallery #iranianpainting #Art_Artists_Rule

fahimeh_bay

من یک زنم ....همانی که همانند تو حق برابر زندگی دارد ...ولی سالهاست که از حقش برداشته و به حقت افزوده اند...گذشته را فراموش می‌کنم اما آینده را ....آینده را با تمام آنچه باید زندگی خواهم کرد.....روز زن بر تمام زنان که خود را باور دارند مبارک ... #فهیمه_بای #FAHIMEBAY #painting_negargari_art #calligraphypainting #persiancalligraphy #islamicart #persiancalligraphypainting #iraniancalligraphytoday #khoshnevisi #islamicart #persianart #Mixedmedia #color #modernart #iranianpainters #Contemporary #IranianArtGallery #painting #contemporary #artists #contemporary_art_market #figurative #painter #painting #canvas #composition_Art_Collection #international_economy_Iranian #oilpainting #artgallery #iranianpainting #womanday

fahimeh_bay
IRFS.AZ © is created in 2017, our goal is to provide people with information from Instagram API, that includes photos, videos and other media information from Instagram.