Photos and videos from all countries

Photos and videos for #iranianaartist

و یلدا ها آمدند و رفتند و من همچنان در انتظار و تو در وجودم خواهی ماند یلدا ها دیگر لذتی نخواهند داشت گویا انارهایی که در دلشان هزاران دانه داشتند هزاران امید و آرزو را در دل خویش دفن کردند و شب به دستور ماه طولانی تر شد و یلدا در سیاهی فرو رفت. #محمد_دولتی یلداتون مبارک❤❤❤🍉🍉🍉🍉 #تصویر_سازی #شب_یلدا #یلدا🍉 #sketching #arthome #arthomework #artist #artfire #fineart #artexhibition #portrait #figure #iranianpainters #iranianart #iranianaartist #painting #painters #paint #drawing #artworld #artgallery #pen #gazvin

125 14 Dec 21, 2017

برگ زردی خواب مردابی بهم زد شست تیری تاب مرغابی بهم زد مرغ بی جان روی آب افتادومرد خون پاکش آب سرخابی بهم زد ا وج مو ج نا بهنگام .......صدا #art🎨 #artwork #sketch #sketching #arthome #arthomework #artist #artfire #fineart #artexhibition #portrait #figure #iranianpainters #iranianart #iranianaartist #painting #painters #paint #drawing #artworld #artgallery #pen #gazvin

136 3 Dec 16, 2017

صدای سرما گرگ را افسرده تر کرد گرگ به یاده پرسه های شبانه اش و به یاد روزگاران سردش افتاد گویا در وجودش انسانیت درحال شکوفه زدن در زمستان بود اما فایده ای نداشت چرا که او تنها یک گرگ است و در زمستان شکوفه ای گل نخواهد کرد و برای همیشه یک انسان برای همیشه یک گرگ ماند #محمد_دولتی #art🎨 #artwork #sketch #sketching #arthome #arthomework #artist #artfire #fineart #artexhibition #portrait #figure #iranianpainters #iranianart #iranianaartist #painting #painters #paint #drawing #artworld #artgallery #pen #gazvin

127 2 Dec 9, 2017

یک نگاه به من آموخت که در حرف زدن چشم ها بیشتر از حنجره ها می فهمند #art🎨 #artwork #sketch #sketching #arthome #arthomework #artist #artfire #fineart #artexhibition #portrait #figure #iranianpainters #iranianart #iranianaartist #painting #painters #paint #drawing #artworld #artgallery #pen #gazvin

126 13 Nov 28, 2017

بزن بر تارهای سازت ای افسونگر آواز تنهایی بزن برساز کن سوز دل غمدیده ی ما را بزن بر تارهای بودنم با ضرب غم لا را... بخوان تصنیفی از نسلی که معصومانه فرسود از آهن پاره از دنیای پر دود بخوان از ناله های مرد شبگیر که میمیرد تنش با تیغ تقدیر... بزن امشب زمین خواب است وخاموش طنین افکن بر این ابنای بیهوش... (امیدوارم خوشت بیاد😉🌹) #art🎨 #artwork #sketch #sketching #arthome #arthomework #artist #artfire #fineart #artexhibition #portrait #figure #iranianpainters #iranianart #iranianaartist #painting #painters #paint #drawing #artworld #artgallery #pen #gazvin

138 5 Nov 26, 2017

کلاغی رو به تنهایی پرواز کرد و آسمان شهر چه بغض آلود سیاه شد جغدی رو به انزوای تاریکی خفه شد و گلی در گلدان خویش خاموش شد درختی رو به سرما تبر به ریشه خویش زد و آتش در میان زوزه شب خفه شد کلاغ در سیاهی برای همیشه پرواز کرد #محمد_دولتی #art🎨 #artwork #sketch #sketching #arthome #arthomework #artist #artfire #fineart #artexhibition #portrait #figure #iranianpainters #iranianart #iranianaartist #painting #painters #paint #drawing #artworld #artgallery #pen #gazvin

124 2 Nov 15, 2017

شب و من و سوز سرما آسمان زوزه میزد در سیاهی در نگاهی خیره ای به زندگانی آسمان غمگین و تنها در سیاهی بوسه های سرد و بی روح تک درختی در حیاطی اشک میریخت باز سرما باز سرما باز سرما آسمان اشک میریخت... #محمد_دولتی #art🎨 #artwork #sketch #sketching #arthome #arthomework #artist #artfire #fineart #artexhibition #portrait #figure #iranianpainters #iranianart #iranianaartist #painting #painters #paint #drawing #artworld #artgallery #pen #gazvin

124 4 Nov 7, 2017

آنگونه که میخواهی دنیایت را بساز و آنگونه که دوست داری نگاهش کن گاه به تمسخر گاه با خنده و گاه با گریه و ... زندگی را شوری و بی مزگی و تلخی هایش زیباتر میکند... هرچند آن،ما هستیم که به زندگی معنا میبخشیم... به زندگی جان میبخشیم... گاه از قله های یأس و بی جان سردر می آوریم و گاه از قله های سرشار از شور و امید و گاه دربیابان زندگی خویش گیرخواهیم کرد... حال ما هستیم به زندگی معنا و رنگ میبخشیم... #محمد_دولتی #art🎨 #artwork #sketch #sketching #arthome #arthomework #artist #artfire #fineart #artexhibition #portrait #figure #iranianpainters #iranianart #iranianaartist #painting #painters #paint #drawing #artworld #artgallery #pen #gazvin

137 8 Oct 22, 2017

من كجا، باران كجا و راه بى پايان كجا آه اين دل دل زدن تا منزل جانان كجا ‎هرچه كویت دورتر، دل تنگ‌تر، مشتاق‌تر ‎در طريق عشقبازان مشكلِ آسان كجا #art🎨 #artwork #sketch #sketching #arthome #arthomework #artist #artfire #fineart #artexhibition #portrait #figure #iranianpainters #iranianart #iranianaartist #painting #painters #paint #drawing #artworld #artgallery #pen #gazvin

125 2 Oct 13, 2017

Moon said to me , if your friend is not messaging you why dont you leave your friend I looked at moon and said does your sky ever leave you when you dont shine #art🎨 #artwork #sketch #sketching #arthome #arthomework #artist #artfire #fineart #artexhibition #portrait #figure #iranianpainters #iranianart #iranianaartist #painting #painters #paint #drawing #artworld #artgallery #pen #gazvin

129 4 Oct 6, 2017

وای، باران؛ باران؛ شیشه پنجره را باران شست . از دل من اما، چه کسی نقش تو را خواهد شست؟ وای باران من چه دل تنگ شده ام زرد و بی روح شده ام کوچه ها خیس شدند من چه دلگیر شدام باران؛ از دل سرد و عبوسش چه خبر؟ میشود دل تنگم؟ به خودم میگویم؛ دل من در دل پاییز،فراموش شد است. #محمد_دولتی #art🎨 #artwork #sketch #sketching #arthome #arthomework #artist #artfire #fineart #artexhibition #portrait #figure #iranianpainters #iranianart #iranianaartist #painting #painters #paint #drawing #artworld #artgallery #pen #gazvin

138 14 Sep 27, 2017

سکوت در سیاهی شب پیچید در بیداری خفت و دنیا را وارونه دید دنیای وارونه ای که هیچ وقت هیچ چیزش سر جای اصلی خود نیست حتی من و تو و شاید همه ما.. وقتی شکستن دل صدا ندارد کسی سکوت شب را نمیشنود دنیا وارونه است کاش شود بخوابم و در بیداری همه چیز را در جای خودش ببینم تنها کابوس های خیال وهم زده ام وارونه باشد نه واقعیت. #محمد_دولتی #art🎨 #artwork #sketch #sketching #arthome #arthomework #artist #artfire #fineart #artexhibition #portrait #figure #iranianpainters #iranianart #iranianaartist #painting #painters #paint #drawing #artworld #artgallery #pen #gazvin

150 2 Aug 29, 2017
IRFS.AZ © is created in 2017, our goal is to provide people with information from Instagram API, that includes photos, videos and other media information from Instagram.