Photos and videos from all countries

Photos and videos for #insta_bw

"EL CAMINO CORRECTO"😌 Si tienes miedo a intentarlo es porque lo estas deseando.✋ El miedo te indica claramente... ¡Que debes hacerlo!👏 #blackandwhite #bnw #monochrome #instablackandwhite #monoart #insta_bw #bnw_society #bw_lover #bw_photooftheday #photooftheday #bw #instagood #bw_society #bw_crew #bwwednesday #insta_pick_bw #bwstyles_gf #irox_bw #igersbnw #bwstyleoftheday #monotone #monochromatic #noir #fineart_photobw #photooftheday

9 0 Oct 19, 2017

. گفتم بازی سرنوشت، بازی هیچ-هیچ است و چه نیاز به ماهی، اگر شما خاویار داشته باشید؟ دوره تسلط گوتیک نیز بگذرد و شما را به وجد آورد – پس حشیش و کوکایین از برای چه می‌خواهید؟ در کنار پنجره می‌نشینم. آن سویش، صنوبری لرزان. وقتی که عاشق بودم، با تمام وجود عاشق بودم. اغلب چنین نبود. گفتم جنگل تنها جزئی از درخت است. چه نیاز به تمام اندام یک دختر، اگر زانویش را در اختیار داشته باشید؟ بیمار از این گرد وغبارِ برخاسته با ورودِ عصرِ مدرن، چشمان روس‌ها بر مناره‌های کلیساهای استونیایی آرام خواهد گرفت. در کنار پنجره می نشینم. ظرف‌ها شسته شده اند. من اینجا شاد بودم. اما هرگز دوباره نخواهم بود. نوشتم: پیاز گل با وحشت به گل می‌نگرد و عشق آن عملی‌ست که فعلی ندارد صفری که اقلیدس نقطه تلاقی می پنداشتش، ریاضی نبود – هیچ بودن زمان بود. در کنار پنجره می نشینم. و چون می نشینم، جوانیم باز می گردد. گاه لبخند می زنم؛ و گاه تف می‌اندازم. گفتم که شاید برگ غنچه را نابود کند آنچه بارور است – چون گلوله‌ای عمل نکرده – در خاک شخم زده فرو افتد گفتم که در کشتزاری هموار، در دشتی بی‌سایه، طبیعت دانه درختان می‌کارد عبث و بی پایه. در کنار پنجره می نشینم. دستانم را به دور زانوانم حلقه می‌کنم. سایه سنگین من تنها همدم خمیده من است. ترانه ام خارج بود، و صدایم در هم شکسته، اما دست کم، هیچ همسرایی نبود که تا ابد همراهی ام کند. این سخنان نه پاداشی دارد، نه کسی را مات و مبهوت بر جا می گذارد – هیچ پایی بر شانه من تکیه ندارد. در تاریکی، در کنار پنجره می نشینم. همچون قطاری تندرو، امواج در پس پرده های موجدار کوفته می شوند. موضوع ثابت این سال‌های درجه دو همین است که با غرور تصدیق می کنم بهترین ایده‌هایم درجه دو بوده اند، و باشد که آینده، همچون نشان‌های افتخار من برای مبارزه‌ام در برابر خفقان به حسابشان آورد. در تاریکی می نشینم. و چه دشوار است که تشخیص دهم کدام بدتر است: تاریکی درون و یا تاریکی برون. . .کامیار محسنین / جوزف برادسکی . Layers of Darkness 147 . © HOOM . #blackandwhite #bnw #monochrome #monoart #insta_bw #bw_lover #bw_photooftheday #bw #bw_society #bw_crew #bnw_demand #streetphotography #streetart #streetstyle #streetiseverywhere #magnumphoto #magnumphotoawards #lensculturestreets #lensculture #arts_gate #friendsinperson . .

12 1 Oct 19, 2017
IRFS.AZ © is created in 2017, our goal is to provide people with information from Instagram API, that includes photos, videos and other media information from Instagram.