Photos and videos from all countries

Photos and videos for #hrvatska

Mađarsko–hrvatske vinske priče // Lokacija: Grad Orahovica, Hrvatska Grad Villany, Mađarska Grad Ilok, Hrvatska // Datum početka i završetka projekta: 01. ožujka 2013. – 30. lipnja 2014. // Ukupna vrijednost projekta: 389.971,57 EUR // #FondoviEU #vinskepriče #turizam #vino #hrvatska #mađarska #eu #orahovica #villany #ilok #europskaunija #strukturnifondovi #uspjeh

strukturnifondovi

Danas smo obilježili Međunarodni dan prava potrošača 15. ožujka Ako niste stigli na #Europskitrg gdje smo s udrugama za zaštitu potrošača i Europskim potrošačkim centrom Hrvatska odgovarali na pitanja i dijelili informativne letke potražite pomoć na stranicama #ECC Hrvatska.Zauzmite se za sebe i upoznajte se s pravima koja imate kao građani #Europskeunija. #Consumers #ConsumerDay #ECCCroatia #ECC #Eu4Citizens #europskaunija #europskakomisija

ekhrvatska
IRFS.AZ © is created in 2017, our goal is to provide people with information from Instagram API, that includes photos, videos and other media information from Instagram.