Photos and videos from all countries

Photos and videos for #dituria

Të gjitha të mirat e botës i ka krijuar njeriu, i ka krijuar individi, kurse populli asgjë s’ka krijuar. Atë që e formëson individi mbetët përgjithmonë. Idetë e mëdha që i kanë formësuar individët e kanë ndërruar dukjen e botës. Njeriu i mençur shkëlqen me diturinë e vet dhe me atë shkëlqim i shndrit edhe të gjitha gjërat rreth tij, por edhe njerëzit. Nuk qëndron problemi se është ndonjë kohë e “errët” apo jo, e rëndësishme është se a jeni ju njeri i ndritur apo njeri i errët! Njeriu duhet të niset prej vetvetes dhe në këtë mënyrë kontribon edhe në ndërrimin e njerëzimit. Me ndryshimin e vetvetes, ai ndryshon edhe njerëzimin. Ne dhe njerëzimi nuk jemi të ndarë! Ne jemi një. Detyra jonë është që ta zvogëlojmë atë që është e keqe në ne dhe ta rrisim atë që është e mirë. Detyra jonë është që të depërtojmë sa më thellë në vete, deri te natyra e brendshme ku na pret dituria e pakufishme dhe e pazbuluar. Lejoni mendjes që të shkojë kah drejtimi spiritual - kah kanalet hyjnore, dhe atëherë mendja e juaj ka për të qenë dhe ka për të formuar vibracione harmonike. Bukuria e vërtet është kryesisht bukuria shpirtërore. Ajo është në zemrën e çdo kujt. Ajo është pjesë e karakterit njerëzor.- #vetedijauniversale #universi #exploreruniverse #shpirtilire #jeminje #vetedijesohu #zgjohu

vetedijauniversale
IRFS.AZ © is created in 2017, our goal is to provide people with information from Instagram API, that includes photos, videos and other media information from Instagram.