Photos and videos from all countries

Photos and videos for #Trưa☀️

Cứ #Đói#Trai đây #Đẹp thôi rồi!😖 Lúc #Lắc🍚con #Bò🐂 đê cho có tí #Gió để anh còn #Buôn!🤦🏻‍♂️ #Trưa☀️ #Chiều🌤cmnr mà giờ mấy con #Sịpvàng kia còn chưa chịu đi ăn để thanh toán #Bills cho anh đây!😣😠 ĐKM, may quá, hôm nay #Lương 💰vẫn còn!😎 Thôi thì kệ mẹ!😏 #FA mừ!💪🏼 Việc đéo gì thì chả phải #Tự?😏 Thế thôi, #Tôi ơi!!!!😓😢😭😭🤧

14 4 Sep 14, 2017
IRFS.AZ © is created in 2017, our goal is to provide people with information from Instagram API, that includes photos, videos and other media information from Instagram.