Photos and videos from all countries

Photos and videos for #Manggagawa

Mga Kuya ko pong mga Ministro at Manggagawa at kami din Pong Lulusong sa Banal na Ministeryo ay Lubos na Humihingi ng Pag-unawa po sa inyo mga Kapatid.Igalang po Natin ang Kanilang Karapatan. #IkinararangalKoNaAkoyIglesianiCristo #KamanggagawaNgDiyos #IglesiaNiCristoSchoolForMinisters #Manggagawa #MinisterialStudent #MinisterialWorker #EvangelicalWorkers #BachelorOfEvangelicalMinistry

yourbaearden

Hindi man kami magkadugo. Magkapatid kami sa Pananampalataya. Hindi ko man siya Kapamilya, Pamilya na rin ang Trato ko sa kanya. Siya man ang Pinaka-Iniidolo kong Manggagawa, pero mas Kinikilala ko na siya bilang Parang isang Tunay na Kapatid. #IkinararangalKoNaAkoyIglesiaNiCristo #IamProudMemberOfTheChurchOfChrist #BestFriendsForever #Besties #AdoptiveBrother #AdoptedBrother #BrothersNotFriends #EvangelicalWorker #EvangelicalWorkers #BachelorOfEvangelicalMinistry #IglesiaNiCristoSchoolForMinisters #INCSchoolForMinisters #CollegeOfEvangelicalMinistry #BEMStudent #IglesiaNiCristo #Manggagawa #AkoyIglesiaNiCristo

yourbaearden

A Very Loyal Fan of my Ministerial Mentor. Sorry po at Katuwaan lang po Bunso ko hehehe....Alam mo naman Ikaw at Ikaw ang Pinakainiidolo ko, Bunso. #MinisterialWorker #EvangelicalWorker #IglesiaNiCristoSchoolForMinisters #CollegeOfEvangelicalMinistry #Manggagawa #FanMode #BEMStudent #BachelorOfEvangelicalMinistry #KamanggagawaNgDiyos #BestFriendsForever #BestBrother #AdoptiveBrother

yourbaearden

A Memorable way to Celebrate my Birthday Celebration. Is To Have my 25Th Year Commemorative Photos. It is now the Time the world will see that I am Very Proud Member of the Church of Christ. And proud to have a Dream in Holy Ministry. #IkinararangalKoNaAkoyIglesiaNiCristo #IamProudMemberOfTheChurchOfChrist #Happy25ThYearToMe #SilverBirthday #25ThJubilee #Manggagawa #BEMStudent #BEMStudents #IglesiaNiCristoSchoolForMinisters #INCSFM #CollegeOfEvangelicalMinistry #EvanglicalWorker #EvangelicalWorker #MensSuit #WallStreetPH #Pictorial #HappyBirthdayToMe

yourbaearden

I Admit...I Emulate and Idolize my Ministerial Mentor, Ka. Johnvy Boy L. Rivera, who is Also my Best Friend, and Adoptive Brother. Among the Ministerial Worker He is the One who is Idol, when I Become an Ministerial Worker in Future. #MinisterialWorker #Manggagawa #IglesiaNiCristoSchoolForMinisters #INCSchoolForMinisters #EvangelicalWorkers #MinisterialStudent #BEMStudent #BachelorOfEvangelicalMinistry #CollegeOfEvangelicalMinistry #IglesiaNiCristo #BestFriendsForever #BestFriends #BestBrother #AdoptiveBrother

yourbaearden

In Hong Kong, Suits are Normally Wear by Male Locals. As said "LIVE LIKE A LOCAL" .As a Iglesia ni Cristo, I Will wear Suit for the Solemnity of Worship Service. Off to Worship. And Have a Blessed Sunday Everyone here in Hong Kong and Philippines. #IkinararangalKoNaAkoyIglesiaNiCristo #IamProudToBeAMemberOfTheChurchOfChrist #ProudINC #IamOneWithEVM #AkoyIglesiaNiCristo #MensSuit #MensFormalWear #GreySuits #SuitsHongKong #HKMensFashion #HKSuits #MensFashion #IglesiaNiCristoSchoolForMinisters #INCSchoolForMinisters #Manggagawa #MinisterialWorker #EvangelicalWorkers #MinisterialStudent #BEMStudent #BachelorOfEvangelicalMinistry #CollegeOfEvangelicalMinistry

yourbaearden

They are the Pillars of my Most Very Important Dream. Because of them I am Determined to Pursue the Greatest Duty of a Man who Dedicates his Life to Serve God. They are my Inspiration to Push Through my Ministerial Dream. Most of all, Not ony They are Ministerial Workers, but a True Friend and Loving Brothers who Cares about my Personality and my Spiritual Needs. To my Ministerial Brothers a Salute and Thanks for You. #MinisterialWorker #IkinararangalKoNaAkoyIglesiaNiCristo #IamProudToBeAMemberOfTheChurchOfChrist #EvangelicalWorkers #IglesiaNiCristoSchoolForMinisters #INCSchoolForMinisters #CollegeOfEvangelicalMinistry #BachelorOfEvangelicalMinistry #Manggagawa #KamanggagawaNgDiyos #EvangelicalWorkers #LokalNgSacramento #SacramentoMMS #MetroManilaSouth

yourbaearden

"Ang aking Pinakananais at inaasahan ay huwag akong magkulang sa aking tungkulin, kundi magkaroon ako ng lakas ng loob sa lahat ng panahon upang, sa mabuhay o sa mamatay, mabigyan ko ng karangalan si Cristo. -Filipos 1:20 (Magandang Balita) #IkinararangalKoNaAkoyIglesiaNiCristo #IamProudToBeAMemberOfTheChurchOfChrist #AkoyIglesiaNiCristo #ProudToBeINC #BiblicalVerse #Philippians120 #Manggagawa #MinisterialWorker #EvangelicalWorkers #BEMStudent #BachelorOfEvangelicalMinistry #CollegeOfEvangelicalMinistry #IglesiaNiCristoSchoolForMinisters #INCSchoolForMinisters #SchoolForMinisters

yourbaearden

Magpinsan na Higit pa sa Isang Pinsan. Kundi isang Tunay na Kapatid at Totoong Matalik na Kaibigan. Ipinagmamalaki ko sa Buong Mundo na Ikaw ang Pinakamalapit kong Kamag-anak. Proud ako sa iyo. Dalangin ko Lagi na Gabayanntayonpo ng Ama sa Banal na Pangarap natin. #IkinirarangalKoNaAkoyIglesianiCristo. #IamProudMemberOfTheChurchOfChrist #BestFriendsForever #BestBuddies #BestCousin #AdoptiveBrother #IglesiaNiCristo #BestBrother #DistantRelative #DistantCousins #Manggagawa #MinisterialWorker #CollegeOfEvangelicalMinistry #BEMStudent #BachelorOfEvangelicalMinistry #IglesiaNiCristoSchoolForMinisters

yourbaearden
IRFS.AZ © is created in 2017, our goal is to provide people with information from Instagram API, that includes photos, videos and other media information from Instagram.