Photos and videos from all countries

Photos and videos for #아미

1 năm chụp chung k biết bao nhiêu lần , không biết tới lần thứ mấy thì sẽ lấy được Yoongi ta 😂😂😂 Nói vậy thôi chứ đi được Công chiếu là vui lắm rồi , mai mốt đi được concert sẽ càng hp hơn 😌😌 mong là ngày đó đên nhanh 😌   #Công_chiếu #DVDWings_tour #itstoday #171217 #방탄소년단 #아미 #사랑해❤❤ #탄느 #HYYH Giờ thì đuối rồi 😂😂 Night nha 🌒🌒🌒

0 0 Dec 17, 2017

Please help me out guys. • • • ⏹ #bts #bangtansonyeondan #bangtanboys #Rm #Jin #Suga #V #Jhope #Jimin #Jungkook #armylife #아미 #방탄소년단

1 0 Dec 17, 2017

Maknae line.. Dipilih..dipilih..mau yang mana..kalo mimin pilih yang tengah,kalo ga dapet yang kiri juga boleh,eh kanan juga boleh ding 😂😂 *Mereka lagi lihatin apa hayoo 😄😄 #jhope #parkjimin #jungkook #bangtanboys #태형 #kimtaehyung #taehyung #junghoseok #랩몬스터 #rapmonster #jin #정국 #suga #bangtan #지민 #슈가 #army #jeonjungkook #kimseokjin #진 #jimin #minyoongi #방탄소년단 #뷔 #노츄 #bts #제이홉 #아미 #防弾少年団

0 0 Dec 17, 2017

morning losers

9 4 Dec 17, 2017

오츠카레~👋🎵🎉🎊 - - - - - #방탄소년단 #아미 #BTS #ARMY #BTSArmy #BigHit #LOVE_YOURSELF

61 0 Dec 17, 2017

• Follow bts.daddy.joonie_ for more 💕 • Tag your friends 💬 ________________________________ • • • • • • Tags✒ • #아미 #Jin #BTS #BangtanBoys #KimNamjoon #Namjoon #kpopf4f #RM #Suga #김남준 #Jhope #kpopl4l #Jungkook #smile #Jimin #smile #V #bulletproofboyscouts #wings #followme #kpop #남준 #cute #btsarmy #bangtansoneyodan #Btsmemes #beyondthescene #방탄소년단 #btsrapmonster #RapMonster • • • • • • FOLLOW bts.daddy.joonie_ for more!!!

7 6 Dec 17, 2017

벌써 일주일이었어요? 아 또 보고싶다 T_T 방탄 진짜 최고 👍 앞으로도 응원할게요~ 오래오래 응원하고 싶어요 💜 #bts #방타소년단 #방탄 #army #아미 #함께라면_사막도_바다가_돼 #rm #jin #suga #jhope #jimin #v #jungkook #wings #wingsfinalinseoul #wingstourfinal #wingstour #윙스투어 #윙파콘 #gocheokskydome #seoul

14 3 Dec 17, 2017

🤗만세! 만세! 드디어 조급 한국어 2B 공부한지 끝났습니다! 제가 어학연수는 끝내기 때문에 정말 행복합니다 .근데 가끔 저는 이것은 슬픕니다 생각하고 있습니다 😔. 왜냐하면 저는 진짜 한국 문화원에 언제 다시 갇아 오는지 잘 모르겠습니다 .저는 아주 많이 보고 싶을거예요 kaz.korean.culture ! 선생님들 덕분에 우리 수업들을 항상 재미있게 이었습니다 ! 그들에게 얼마나 고마운지 모르겠습니다 ! 앞으로 열심히 공부하겠습니다 . P.S. 마음에 들르는 사진들이 ✨❤ #세정한국어4 #한국문화센터 #아슽타나2017 #카자흐스탄사람 #아미 #armybts #

17 2 Dec 17, 2017

#JHOPE ---------------------------------------------------- ‪ ‪ ‪ ‪||17.12.10|| ‬ ‪The Wings Tour Final In Seoul ‬ ‪‬----------------------------------------------------{▶️ Turn notifications ◀️} . #jhope #bangtansonyeondan #bangtanboys #kimnamjoon #kimseokjin #minyoongi #junghoseok #parkjimin #kimtaehyung #jeonjungkook #bts #rapmonster #jin #suga #jimin #v #jungkook #army #방탄소년단 #아미 #김남준 #김석진 #민윤기 #정호석

18 0 Dec 17, 2017
IRFS.AZ © is created in 2017, our goal is to provide people with information from Instagram API, that includes photos, videos and other media information from Instagram.