Photos and videos from all countries

Photos and videos for #تن_واحده

بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش زیک گوهرند چوعضوی بدرد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار #تن_واحده را دریابیم #زلزله #غرب_ایران_تسلیت #غرب_ایران

59 1 Nov 13, 2017

. آن‌ها که اهل صلحند بردند زندگی را وین ناکسان بمانند در جنگ زندگانی #مولانا . #خدا #صلح #وحدت #جهان_هستی #زندگی #تن_واحده #مهربان #مهربانی #دوست #دوستی

222 5 Oct 30, 2017

#التماس_تفکر سخن گرانبهاییست اینکه "حرف حق را حتی اگر از دشمنت شنیدی بپذیر و حرف ناحق را ولو از دوستت ، نپذیر" ؛ ما از هم جدا نیستیم همه مانند پیکر یک آدمیم و چه خوب #استاد_عشق مفهوم #تن_واحده را به شاگردانش توضیح داد.

52 0 Jul 14, 2017

۱۱- #ألست_بربکم ، #آزمایش_آخر تستی برای اطمینان از اینکه چرخه را به درستی طی کرده ایم یا خیر ؟ برای روشن شدن برای خود ( رضایت برای یافتن #نفس_ مطمئنه )، معیار و تبحّر کافی برای ورود به چرخه ٔ #تک_قطبی را داریم یا خیر؟ در ابتدای چرخه ، #حداقل کنترل را بر تضاد داشتیم و در انتها ، #حداکثر کنترل بر تضاد ( کسب آگاهی کامل برای داشتن نیروی گریز از مرکز ، تمام امکانات خدایی را داریم ولی خدا نیستیم (پی بردن به فرق نیستی و هستی )، #کشف_رمز : #انا_اعطیناک_کوثر : برخورداری از آخرین توصیه مربی به شاگرد ، دارابودن آخرین وِرژن و نسخه ٔآگاهی ، #وانحر :خدایی را فدا کردن برای #رب شدن (قربانی کردن ) #ابتر : شیطان است که نتوانست ما در چرخه تضاد نگه دارد، عقب ماند و پشت سر ما افتاد، هرکدام از ما تجربه ای هستیم که پاسخ اشتباه داده ایم و مردود های دور قبل ،ولی متعالی تر هستیم از دور و چرخش ِقبل ، جسمی که یک سلول ناهنجار می تواند همه بدن را درگیر کند ، اشتباه حتی یک نفر ، می تواند همه را مجبور به تجربه ٔمجدد درخت هستی و #تن_واحده گرداند (جمعی بودن ٳلیه راجعون ) ولی از نظر بالا تعداد دورها مهم نیست، مانند شاگردی که نمره های کم او ،با گرفتن نمره قبولی دیده نمی شود، یا بازی که درآن گل مهم است نه تعداد شوت های به خطا رفته، فقط فرق کسانی که درست پاسخ را گفته اند با سایرین این است که فرکانس دید ِ #من_متحرک با #من_ثابت همفاز می باشد.

137 1 Jun 23, 2017
IRFS.AZ © is created in 2017, our goal is to provide people with information from Instagram API, that includes photos, videos and other media information from Instagram.