Photos and videos from all countries

Nghĩ lại thì sao ngày xưa ... sao có thể nhỉ???? Rõ ràng kiểu "not my style", "not match" mà 😏 Hihi người ta sẽ không tin vào những lời ba hoa khoe mẽ đâu ( trừ khi họ mù quáng) , mà sẽ tin với những gì bạn làm, và làm được yayyy🙂 Hừm ... Hình như "hơi" thất pại và sai đấy P 🤔 . . . . . . . . #어뮤즈스파펜션 #어뮤즈펜션 #펜션추천 #여행 #강릉펜션 #경포대펜션 #사근진해변 #순긋해변 #경포대 #휴가 #바다 #스파 #복층 #강릉여행 #강릉맛집 #경포대맛집 #신축펜션 #복층펜션 #스파펜션 #커플펜션 #모던펜션 #우정 #힐링 #여행에미치다 #여행스타그램 #daily #flf #l4l #소통 #맞

Nghĩ lại thì sao ngày xưa ... sao có thể nhỉ????
Rõ ràng kiểu "not my style", "not match" mà 😏
Hihi người ta sẽ không tin vào những lời ba hoa khoe mẽ đâu ( trừ khi họ mù quáng) , mà sẽ tin với những gì bạn làm, và làm được yayyy🙂
Hừm ... Hình như "hơi" thất pại và sai đấy P 🤔
.
.
.
.
.
.
.
.
 #어뮤즈스파펜션 #어뮤즈펜션 #펜션추천 #여행 #강릉펜션 #경포대펜션 #사근진해변 #순긋해변 #경포대 #휴가 #바다 #스파 #복층 #강릉여행 #강릉맛집 #경포대맛집 #신축펜션 #복층펜션 #스파펜션 #커플펜션 #모던펜션 #우정 #힐링 #여행에미치다 #여행스타그램 #daily #flf #l4l #소통 #맞
@bonie_vg | 쁘엉 번💃💗

Nghĩ lại thì sao ngày xưa ... sao có thể nhỉ???? Rõ ràng kiểu "not my style", "not match" mà 😏 Hihi người ta sẽ không tin vào những lời ba hoa khoe mẽ đâu ( trừ khi họ mù quáng) , mà sẽ tin với những gì bạn làm, và làm được yayyy🙂 Hừm ... Hình như "hơi" thất pại và sai đấy P 🤔 . . . . . . . . #어뮤즈스파펜션 #어뮤즈펜션 #펜션추천 #여행 #강릉펜션 #경포대펜션 #사근진해변 #순긋해변 #경포대 #휴가 #바다 #스파 #복층 #강릉여행 #강릉맛집 #경포대맛집 #신축펜션 #복층펜션 #스파펜션 #커플펜션 #모던펜션 #우정 #힐링 #여행에미치다 #여행스타그램 #daily #flf #l4l #소통 #맞

72 6

All Comments: 6

ahricorner

Beautiful

justanamed

Uiiiiii

bonie_vg

@globbyyyy Ơ hơ đang nghĩ cdg vậy :))

justanamed

@bonie_vg nghĩ cái cần nghĩ :)) k phải thì thoi hihi =))

bonie_vg

@globbyyyy Hahaa làm như hiểu nhau lắm vậy :)

justanamed

@bonie_vg dạ dạ

sh0000n.nsh0000n.n congthanh.01397congthanh.01397 aenna_frieseaenna_friese elowonkaelowonka r_yuta_r_yuta_ noonesingsnoonesings yuka.shimaroyuka.shimaro jbi_____ijbi_____i i_story__i_story__ kokocello43kokocello43
IRFS.AZ © is created in 2017, our goal is to provide people with information from Instagram API, that includes photos, videos and other media information from Instagram.